Veprimptari dhe humanisti i njohur Isa Mjeku ka një mesazh të bukur

https://www.facebook.com/61550351125316/videos/780055926804267