Zëvendës drejtori i Parkingjeve – Shkup, Bejtulla Saiti ndanë vendime të reja: Rrisim përfaqësimin e shqiptarëve

Zëvendës drejtori i NPQSH Parkingjet – Shkup, Bejtulla Saiti sot ka ndarë tre vendime të reja për të punësuar në të ri në këtë institucion.

Me këto vendime rritet edhe përfaqësimi i shqiptarëve në institucionin ku ai drejton.

Madje, ai ka marrë edhe falenderime nga ana e të punësuarve në momentin e shpërndarjes së vendimeve të punës.