Ministri Shaqiri: Zgjidhëm problemin shumëvjeçar me të cilën ballafaqoheshin gjimnazistët e Kumanovës nga “Sami Frashëri”

Zgjidhëm problemin shumëvjeçar me të cilën ballafaqoheshin gjimnazistët e Kumanovës nga “Sami Frashëri”!

Qeveria e pranoi planin e MASH-it për ndërtimin e objektit të ri për nevojat e gjimnazit “Sami Frashëri” në Kumanovë. Bashkëkohor, me një sipërfaqe prej 7400 m2, me të gjitha përmbajtjet të domosdoshme për proces cilësor edukativo-arsimor.

Mjetet në vlerë prej 300 milionë denarë janë siguruar, ndërsa shkolla do të fillojë të ndërtohet në vitin 2024 dhe do të ndërtohet në afat prej 25 muajve. Klasat e improvizuara po hyjnë në histori!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=791915622948852&set=a.309169057890180