Selami fton qytetarët, nëse kanë dyshime në lidhje me saktësinë e njehsorëve elektrikë, ti drejtohen Byrosë për Metrologji!

Sot bashkë me Ministrin e Ekonomisë z. Kreshnik Bekteshi, vizituam laboratorinë për kontrollë dhe verifikim të njehsorëve elektrikë ku edhe në vendngjarje kishim mundësinë të shohim se si bëhet verifikimi i tyre për saktësi.

Si drejtor i Byrosë për Metrologji, dua të njoftoj opinionin publik se inxhinjierët tanë me përkushtim dhe profesionalizëm i kryejnë verifikimet e të gjitha njehsorëve elektrikë dhe se ato janë të sakta sipas standardeve dhe parametrave të lejuara sipas IEC.

Laboratoria në të cilin verifikohen njehsorët elektrikë është e Akredituar sipas standardit 17020 nga Instituti për Akreditim në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Ne si Byro për Metrologji të Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjithmonë jemi përgjigjur qytetarëve të cilët janë ankuar dhe kanë pasur dyshime në lidhje me saktësinë e njehsorëve (matësve elektrikë) dhe gjithmonë kemi përsëritur verifikimin për saktësinë e tyre, për t’ju shmangur çdo dyshimi të cilin kanë qytetarët.

Ministria e Ekonomisë – Byroja për Metrologji e Republikës së Maqedonisë së Veriut, fton të gjithë qytetarët të cilët kanë dyshime për saktësinë e njehsorëve elektrikë, që lirisht të kontaktojnë institucionin tonë i cili do ti kontrollojë përsëri njehsorët, që ti hudhin poshtë dyshimet lidhur me shpenzimin e energjisë elektrike.

Njëherit, dua të falenderoj Ministrin e Ekonomisë z. Bekteshin, për përkrahjen e madhe në lidhje me Ligjin e ri për Metrologji të cilin e kemi në fazën e fundit të përpilimit dhe të njëjtin së shpejti do ta propozojmë deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për procedurat e mëtejme deri në miratimin e tij. Ashtu siç përmendi edhe Ministri Bekteshi në fjalimin e tij të sotëm, Ligji është plotësisht i transponuar dhe i harmonizuar me rregullativën evropiane, me të cilin do të rritet kualiteti i inspektimeve dhe akreditimeve të cilat janë nën ingerenca të Byrosë. Ai gjithashtu shtoi se, përveç pajisjeve të laboratorive dhe instrumenteve, Byroja do të ketë obligim të bëjë kontrollë për përmirësimin e kualitetit të shërbimeve për qytetarët, që të mos hamenden në momente të caktuara.