LSDM: 107.5 milionë euro kemi kthyer te qytetarët me masën “TVSH-ja ime”

Nga LSDM përmes një kumtese thonë se masa “TVSH-ja ime” është një nga masat më të suksesshme të LSDM-së që kthen para te qytetarët.

“Për katër vite, LSDM te qytetarët ka kthyer 109.5 milionë euro. Këto janë mjete serioze që shteti në mënyrë të drejtpërdrejtë i paguan ndaj çdo përdoruesi të këtij aplikacioni”, thuhet në njoftimin e LSDM-së.

Ata shtojnë se vetëm në tremujorin e fundit, për muajin prill, maj dhe qershor, qytetarët do të marrin 11.2 milionë euro, ndërsa pagesa bëhet gjatë muajit gusht.

“Për suksesin e “TVSH-ja ime” flet numri i përdoruesve të regjistruar që vazhdimisht rritet dhe sot është me 538.919 përdorues. Krahas të hyrave shtesë për familjet, kjo masë jep edhe fekt pozitiv në uljen e ekonomisë së zezë’, thuhet në njoftimin e LSDM-së.